Home

Fiskåtangen barnehage Tel: 90125750

 

Med trivsel og glede er vi tilstede

Om oss:

Liten en avdelings barnehage for 18 barn i alderen 0-6 år.

Rolig boligområde nær strand, balløkke, skog og Myren Gård

Mye på tur i nærområdet og bruker aktivt andre kulturtilbud i Kristiansand.

Myren Gård blir brukt året rundt til aking, ball lek, blad og kongleplukking osv.

Egen fast plass i skogen hvor vi har bålplass, klatretau, fuglekasse, (og barna blir kjent med verktøy)

Felles turdag og gruppe turer hver uke.

Faste lekegrupper med fast personal hver uke.

Vi jobber mye med empati, vennskap, toleranse, omsorg, trygghet, respekt for hverandre, inkludering.

Reidun Rødland

Eier/styrer

Reidun har drevet barnehage siden 1987 og er utdannet førskolelærer. Med sine snart 30 års erfaring har hun solid kunnskap.

 

Eget opplegg for førskolebarna med bl.a ukentlig 5 årsklubb og tur.

Vi prioritere dem og feirer dem med rosa russelue før 17. mai og overnattingstur

til Skottevig i juni før skolestart.

KONTAKT OSS

Konsul Wildsvei 20A

4621, Kristiansand

Tel: 90125750/41526064

FOLLOW US

Twitter

Google +

© Copyright 2015. All Rights Reserved.